Šventė vaikams ir visai šeimai „Didžiausia dovana“

Samariecio krepsys logo

Nesavanaudiškos lyderystės institutas džiaugiasi, kad galėjo prisidėti prie nuotaikingos, pilnos meilės ir šilumos šventės vaikams ir jų tėveliams.

Miesto Bažnyčioje vasario-kovo mėnesiais net 7 kartus buvo organizuotos šventės „Didžiausia dovana“, sukviesdavusios nuo 60 iki 120 vaikų, kuriems išdalinta apie 800 dovanėlių. Šventės programą praturtindavo aktoriaus-mimo Alekso Mažono spektaklis vaikams ir suaugusiesiems, pramogos ir žaidimai bei tėvelių pašnekesiai prie arbatėlės su vaišėmis. Šventės vaikams ir visai šeimai „Didžiausia dovana“ tikslas – suteikti vaikams džiaugsmą bei papasakoti apie Dievo meilę ir viltį.

Vienos iš organizuojamų švenčių akimirkos

Daugelyje šalių ši šventė vadinama akcija „Vaikų Kalėdos“ ir yra vienas iš organizacijos „Samariečio krepšys“ (Samaritan‘s Purse) vykdomų projektų.

Prieš Kalėdas Amerikoje, Kanadoje bei daugelyje Vakarų Europos šalių įvairios organizacijos ir bažnyčios, vaikai ir suaugusieji į spalvotu popieriumi apklijuotas batų dėžutes surenka dovanėles vaikams. Vėliau šios dovanėlės kartu su knygelėmis, pasakojančiomis apie Jėzaus Kristaus Evangeliją, yra siunčiamos į įvairias šalis. Taip išreiškiama meilė ir rūpestis kitose šalyse gyvenantiems vaikams. Dovanėlės yra unikalios, nes jas ruošia skirtingi žmonės, kartais paliekantys jose kupiną meilės ir dėmesio laiškutį:

„Brangus ypatingas Drauge,
Mano vardas yra Bekė Smith. Man 38 metai. Su savo vyru Gariu gyvename netoli Niujorko, JAV.
Tai pirmieji metai, kai aš dalyvauju akcijoje „Samariečio krepšys“ ir patyriau daug džiaugsmo pakuodama šias dovanėles Tau. Aš daug meldžiausi prieš pildydama šią dovanų dėžutę, taigi kiekviena dovana yra ypatinga Tau.
Aš tikiuosi, kad Tu turėjai daug džiaugsmo, kai išpakavai šią dėžutę. Visada prisimink, kad Jėzus Tave myli! Taip pat ir aš Tave myliu!
Su meile, Bekė Smith
Gal tu norėsi mums parašyti… mūsų adresas
Bekė Smith…Cincinnatus,NY… U.S.A“

„Samariečio krepšys“ – Amerikoje įsikūrusi labdaringa nedenominacinė krikščioniška organizacija, teikianti įvairią pagalbą visame pasaulyje kenčiantiems žmonėms. Šiai organizacijai vadovauja žymaus evangelisto Bilio Greimo (Billy Graham) sūnus Franklinas Greimas (Franklin Graham).

Lietuvoje ši akcija, reikalaujanti daug nuoširdaus, pasiaukojančio darbo, yra aplankiusi daugybę vaikų globos įstaigų, ligoninių, mokyklų daugelyje miestų ir kaimų.

Pagal susitarimą „Samariečio krepšio“ organizacija šį darbą patiki krikščionių bendruomenėms. Tai didžiausias ekumeniškai vykdomas labdaros projektas Lietuvoje, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 bendruomenių, atstovaujančių daugiau nei 10 krikščioniškų konfesijų.

Miesto Bažnyčia drauge su Nesavanaudiškos lyderystės institutu 2014 m. rengė šventes ir dalino dovanėles:

Miesto Bažnyčios vaikams ir svečiams, Nesavanaudiškos lyderystės instituto ir Šeimos gerovės centro svečiams, Lapių vaikų namų vaikams, Daugiavaikių šeimų bendrijos vaikams, daliai Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro vaikų, Švėkšnos specialiosios  mokyklos vaikams, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų vaikams, Klaipėdos vaikų ligoninės vaikams, Vaikų globos namų „Rytas“ vaikams,  „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos ir Nakvynės namų gyventojų vaikams.

Pagrindiniai švenčių organizatoriai – Miesto Bažnyčia ir Nesavanaudiškos lyderystės institutas – dėkingi pusšimčiui savanorių, visiems geradariams, prisidėjusiems prie šios prasmingos, nešančios džiaugsmą akcijos.