Organizacijų turinčių licenciją sąrašas

VšĮ “Nesavanaudiškos lyderystės institutas” yra oficialus Mark Gungor seminaro “Per juokus į geresnę santuoką” platintojas Lietuvoje.

Organizacijos, bažnyčios gali įsigyti licenciją ir vedimui reikalingą medžiagą, bei bendradarbiauti, organizuodamos šiuos seminarus.
Skambinkite ir rašykite algirdas@nlin.lt, 8-676 37707, 8-612 33779.

Šios organizacijos turi teisę rodyti Mark Gungor “Per juokus į geresnę santuoką” viešose erdvėse.

R.b. Miesto Bažnyčia

VšĮ “Nesavanaudiškos lyderystės institutas”

VšĮ “Gerosios naujienos centras”

VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas

Utenos bažnyčia “Tikėjimo žodis”

VšĮ „Dorkadės kraitis“

Panevėžio laisvųjų krikščionių bažnyčia

Panevėžio bažnyčia “Tikėjimo žodis”

Kuršėnų bažnyčia “Tiesos žodis”

Šiaulių m. Laisvųjų krikščionių bažnyčia

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Bažnyčia

Palangos Švč. M. Marijos ėmimo į Dangų parapija

VšĮ Tarptautinė Lyderystės Akademija

Vilniaus jungtinė sekmininkų bažnyčia “Šlovinimo Namai”

Lietuvos šeimos centras

Vilniaus bažnyčia “Tikėjimo žodis”

Vilniaus Laisvųjų Krikščionių Bažnyčia

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras

Birštono parapijos Caritas

Biržų Evangelikų Reformatų parapija

Telšių Vyskupijos Klaipėdos dekanato šeimos centras

Lietuvos sveikuolių sąjunga

VšĮ Sudervės parapijos bendruomenė

VšĮ “Ori Šeima”