„Miestas ant tvirtų pamatų“ 2017 m. maldos pusryčiai

NLI kasmet prisideda prie Klaipėdos bendruomenės maldos pusryčių organizavimo.

Klaipėdos bendruomenės nariai prie maldos pusryčių stalo pasidalijo savo mintimis ir įžvalgomis apie krikščioniškų vertybių galią kuriant  darnią ir kūrybingą visuomenę. Renginys skirtas  prieš 500 metų Martyno Liuterio paskelbtos Bažnyčios pertvarkos sukakčiai, minimai visame pasaulyje. Maldos pusryčiai  tampa gražia uostamiesčio tradicija – mero Vytauto Grubliausko pakviesti    drauge apmąstyti  dvasingumo, gėrio, tikėjimo krikščioniškų vertybių svarbą kultūros darbuotojai ir verslininkai, akademinės visuomenės, religinių konfesijų ir tautinių mažumų atstovai, kariškiai jau šeštąjį kartą rinkosi prie stalų viešbutyje „Ibis Styles hotel Klaipėda Aurora“. Prisiminę, kad  Reformacija, kaip nauja pasaulietiškesnė religinė srovė į Lietuvą sklido iš  Rytprūsių, kalbėtojai susirinkusius ragino atsigręžti į praeitį, susivokti, ką davė šis procesas ir kam jo prireikė. Ne tik Bažnyčią, bet ir pasaulį pakeitusios didžiojo reformatoriaus  M.Liuterio idėjos vienaip ar kitaip buvo siejamas su pagrindine renginio tema „Miestas ant tvirtų pamatų“. „Yra manančių, kad reformacija – tam tikrų vertybių perkainavimas, tarsi įvairių akcijų šėlsmas prekybos centruose prieš didžiąsias šventes. Bet aš tai suvokiu kaip grįžimą prie tikrojo šaltinio ištakų realiai ir atsakingai vertinant laiko ir istorijos padiktuotus neišvengiamus pokyčius žmogaus ir bendruomenės sąmonėje. Tikėjimas ir meilė  yra visko pamatas“, – kalbėjo V.Grubliauskas. M.Liuteris, pasak kalbėtojų, nenorėjęs griauti, sutrypti, kažko atsisakyti arba pamiršti, tikinčiuosius  kvietęs ryžtingai keistis patiems ir keisti aplinką, kurioje jie gyveno. Tai prisiminę jie miestiečius ragino reformaciją  pradėti nuo savęs: „Nebijokime keistis, kiekvienas bent trumpam pabūkime Liuteriu, yra ką reformuoti, prie ko sugrįžti, kad aiškiau pamatytume, kas yra amžina ir tikra. REKLAMA Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos klebonas Reinholdas Moras žavėjosi M.Liuterio narsa tvirtinti išklibintus tikėjimo pamatus: „Anais laikais jį už  skelbiamas idėjas  inkvizitoriai galėjo sudeginti ant laužo. Reformacijos sukaktis – puiki proga atsigręžti į praeitį, pamąstyti ant kokių pagrindų stovime dabar, ar mus jungia bendrystės jausmas, ką ir kaip toliau statysime“. Protestantiškų M.Liuterio tezių įtaką Lietuvoje siejama su  Karaliaučiuje išleista pirmąja lietuviška  Martyno Mažvydo giesmių knyga „Katekizmas“, Jono Bretkūno pirmą kartą į lietuvių kalbą išversta  Biblija, nemirtinga Kristijono Donelaičio poema „Metai“ – pirmuoju lietuvių grožinės literatūros kūriniu. Garsūs švietėjai buvo dvasininkai – evangelikų liuteronų  parapijų kunigai. Klaipėda, kurioje pirmieji katalikų maldos namai šalia kryžiuočių pastatytos Memelburgo pilies iškilo prieš 765 metų, R.Moras vadino Lietuvos krikščionybės lopšiu ir apgailestavo, kad per  karą subombarduotos didžiausios ir  gražiausios Šv. Jono. bei Šv. Jokūbo  bažnyčios iki šiol neatstatytos. Su Reformacijos banga susietus reikšmingus praeities darbus ne tik miesto meras, bet ir kiti maldos pusryčių  dalyviai vertino kaip reikšmingą ir tvirtą pamatą, ant kurių stovi ne tik Klaipėda, bet visa Lietuva, ragino nuo jų  nenusigręžti šviesiu protu ir tvirtomis rankomis statant naujus rūmus. Per atostogas šiltuose kraštuose ranką susižalojęs V.Grubliauskas atsiprašė svečių, kad pasitinka juos su įtvaru. Po šiltų pokalbių pakvietęs visus susikaupti  bendrai maldai meras tikino, jog patirta trauma netrukdo  jam atlikti savo pareigų: “Miestas kaip ir anksčiau valdomas tvirta ranka“. Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupas Kęstutis Kėvalas perskaitė pranešimą „Ekonomika dėl žmogaus ar žmogus dėl ekonomikos“. Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius savo įtaigioje paskaitoje „Bažnyčios dovana miestui“ apibrėžė platų krikščioniškos moralės  vertybių lauką ir naujus iššūkius, su kuriais dabar susiduria katalikų bendruomenės. Baigiamąjį pranešimą perskaitė uostamiesčio bendruomenės maldos pusryčiuose dalyvavęs Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas teologijos daktaras Mindaugas Sabutis. V.Grubliausko globojamo renginio dalyviams grojo Mindaugo Bačkaus violončelių kvartetas, giesmes giedojo Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos choras (vadovė Inga Pakalniškienė). Maldos pusryčių dalyviai tradiciškai buvo pavaišinti blynais su varške, tortu,  kava ir arbata. Pataisos namuose, ugdymo įstaigose Šventąjį raštą platinančios bendrijos „Gideono broliai“ nariai  kiekvienam svečiui įteikė dovaną – Lietuvos biblijos draugijos išleistą „Naująjį testamentą“.

Parengta pagal lrytas.lt portale skelbtą straipsnį: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/04/30/news/klaipedieciai-susikibo-rankomis-prie-bendro-maldos-pusryciu-stalo-1000119/

Daugiau nuorodų apie maldos pusryčius:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-05-04-miesto-maldos-pusryciai-klaipedoje-kaip-pakloti-tvirtus-miesto-pamatus/158967

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/maldos-pusryciu-metu-dejo-uostamiescio-pamatus-809773#

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/per-maldos-pusrycius-dejo-uostamiescio-pamatus-1550658/

2G4A7108 1322G4A65922G4A6522-2 2G4A6540-2 2G4A6578 2G4A6626 2G4A6629 2G4A6634 2G4A6703 2G4A6716 2G4A6767 2G4A6787 2G4A6809 2G4A6814 2G4A6819 2G4A6820 2G4A6877 2G4A6879 2G4A6904 2G4A6915 2G4A6924 2G4A6956 2G4A6962 2G4A6977 2G4A6981 2G4A7043 2G4A7053 2G4A7059 2G4A7091 2G4A7097 2G4A7103 2G4A7112 003 005 011 015 029 030 031 034 036 037 042 043 044 045 048 050 051 052 053 055 056 057 058 061 064 068-1 070 071 072 073 074 075 076 077 079 080 082 084 089 095 096 097 100 102 103 104 105 107 108 111 114 115 116 117 120 121 127 130 123449493-136c51c6-7c11-4330-b043-0c6e99f2a20d