Duomenų naudojimo politika

Duomenų naudojimo politika

VšĮ „Nesanaudiškos lyderystės institutas“, siekdamas buvusiems ir potencialiems organizuojamų renginių dalyviams pateikti renginių pasiūlymus bei kitą aktualią su įstaigos veikla susijusią informaciją, renka ir tvarko nlin.lt interneto svetainėje naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų asmens duomenis.
Tvarkomi asmens duomenys. Naujienlaiškių siuntimui Nesavanaudiškos lyderystės institutas renka ir tvarko tik naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų elektroninio pašto adresus.
Duomenų tvarkymo tikslas. Naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų pateiktas elektroninio pašto adresas naudojamas naujienlaiškiams (informacijai apie Nesavanaudiškos lyderystės instituto organizuojamus renginiu bilietų įsigijimą ir kitą aktualią su renginiais susijusią informaciją) siųsti. Nesavanaudiškos lyderystės institutas taip pat gali rinki statistinius duomenis apie naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų elgesį, pavyzdžiui, ar buvo atidarytas elektroninis laiškas su naujienlaiškiu, kokios nuorodos buvo paspaustos, kokiu įrenginiu naudotasi ir kokios jo techninės savybės. Nesavanaudiškos lyderystės institutas tai daro sekdamas registruojamą informaciją apie naujienlaiškių prenumeratorių prieigą prie nlin.lt svetainės arba slapukų (angl. cookies) pagalba (jei tam buvo gautas sutikimas).
Duomenų tvarkymo pagrindas. Naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
Duomenų perdavimas. Naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų pateikti asmens duomenys gali būti perduodami kitoms grupės įmonėms; Nesavanaudiškos lyderysts institutas pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų asmens duomenų konfidencialumą; tretiesiems asmenims, jei tai daryti Nesavanaudiškos lyderystės institutas privalėtų pagal galiojančius teisės aktus; tretiesiems asmenims, jei Nesavanaudiškos lyderystės institutas būtų reorganizuojamas ar restruktūrizuojamas, kurie įsipareigotų perduotus asmens duomenis tvarkyti tik tais tikslais, kuriems jie būtų surinkti. Visais kitais atvejais Nesavanaudiškos lyderystės institutas įsipareigoja užtikrinti surinktų asmens duomenų konfidencialumą ir visišką slaptumą. Jei asmens duomenys būtų perduodami kitiems asmenims, institucijoms ar organizacijoms, Nesavanaudiškos lyderystės institutas įsipareigoja užtikrinti, kad duomenų gavėjai sutiko užtikrinti ne žemesnį saugumo lygį nei reikalaujama užtikrinti pačiam Nesavanaudiškos lyderystės institutui, taip pat, kad asmens duomenys bus naudojami griežtai pagal Nesavanaudiškos lyderystės instituto pateiktus nurodymus.
Teisės. Visi naujienlaiškių prenumeratoriai turi teisę nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių siuntimo) tikslu, taip pat bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis, prašyti ištaisyti, patikslinti ar ištrinti tvarkomus jų asmens duomenis, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat visas kitas duomenų subjektų teises, įtvirtintas Nesavanaudiškos lyderystės instituto duomenų apsaugos reglamente.
Duomenų tvarkymo terminas. Naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus po to, kai buvo atšauktas sutikimas, nustota siųsti naujienlaiškiai ar pasinaudota duomenų subjekto teise būti pamirštam (ištrinti asmens duomenis).
Atsisakymas. Naujienlaiškius užsiprenumeravę asmenys gali bet kada atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių, paspausdami kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią „ATSISAKYTI“ nuorodą arba informuodami apie tai Nesavanaudiškos lyderystės instituto elektroniniu paštu dalia@nlin.lt .
Duomenų valdytojas. VšĮ „Nesanaudiškos lyderystės institutas“, juridinio asmens kodas 302718276, adresas Šilutės pl. 82-7, Klaipėda, tel. nr. +370 61233779, elektroninis paštas dalia@nlin.lt.